Maskin og Kran Opplæring AS

Fokus på sikkerhet

Alle som tenker på en fremtid i setet på en kranbil eller en hjullaster, må ha de nødvendige papirene i orden når de søker jobb. Bjørn Inge Olsen startet sammen med sin samboer Bente Jakobsen sitt eget opplæringsforetak i 2007. Bedriften tilbyr opplæring og sertifisering innen alle typer kjøretøy, fra truck til gravemaskin og dumper.

Sertifisert opplæring

Bjørn Inge Olsen og Bente Jakobsen tilbyr sikkerhetskurs med sertifisert opplæring innen maskin og kran. Paret bosatte seg i Rømmesbakkan i 2009 til sensommeren 2020 da de flyttet til Narvik og satser nå på å drive virksomhet i Narvik regionen.

Lang erfaring

Det krever sin mann eller kvinne å betjene det maskinelle utstyret som brukes innen både industri og anleggsvirksomhet. Ikke minst med tanke på både egen og andres sikkerhet, er det viktig at alle har den nødvendige sertifiseringen innen de ulike kategoriene. Bjørn Inge Olsen har selv mange års praktisk erfaring innen anleggsbransjen, og har siden åttitallet drevet med sikkerhetsopplæring. Han forteller at han har vokst opp i et maskin- og lastebilmiljø, og tok utdannelse som trafikklærer for liten og stor bil på nittitallet. Det var tidligere kunder som tok kontakt og lurte på om jeg ikke skulle satse på egen virksomhet innen kran- og maskinopplæring, sier Bjørn Inge. Han erfarer at stadig flere, både kvinner og menn, sikrer seg nødvendige papirer for å stå sterkere på arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere er også stort sett flinke til å sette fokus på kompetanse og sikkerhet, ifølge Bjørn Inge. Jeg har inntrykk av at bedriftene etter hvert har begynt å ta sertifiseringer mer på alvor. Det er et farlig sjansespill å håpe at det ikke skal skje noen ulykker. Forsikringer gjelder jo ikke om ulykken skulle være ute og de ansatte ikke har nødvendige førerbevis.

Nærhet

Bedriften drives administrativt fra hjemmekontoret i Rømmesbakkan, mens teorikursene holdes i leide lokaler. Her har de også tilgjengelig utstyr for bruk under opplæringa, men Bjørn Inge er ofte ute på arbeidsplassene og holder kurs. I tillegg til de annonserte kursene blir de ofte bedt om å holde kurs internt i bedriftene. Det er både praktisk og besparende for firmaet å organisere dette ute på arbeidsplassene. Der kan de bruke firmaets eget utstyr, og vise hvordan de skal ta vare på sikkerheten i deres eget arbeidsmiljø, sier Bjørn Inge.

Bredt tilbud på kurs

De tilbyr kurs innen de fleste krantyper, både kai, mobil, tårn og traverskran. Det gis også opplæring for masseforflytningsmaskiner som gravemaskin, hjullaster, doser, gravlaster og dumper og truck i ulike størrelser. På programmet står også opplæring innen varmearbeider og ADR (transport av farlig gods) samt brannslukking.

Administrerer

Bente tar for seg alle administrasjonsoppgavene på kontoret, som økonomi, salg, annonsering, registrering og oppsetting av de enkelte kursene. Nå håper de mange av sambygdingene benytter seg av det lokale opplæringstilbudet i årene fremover. Kursene arrangeres både på dag– og kveldstid, samt i helgene. Bedriften er godkjent gjennom ASAS med sertifiserings nr: ATS -303.Maskin og Kran Opplæring AS - 2007 © 2021